Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Leverantör

UPPFÖRANDEKOD

För oss är det av yttersta vikt att alla våra leverantörer delar och stödjer vår uppförandekod samt våra grundläggande värderingar. Detta engagemang sträcker sig över alla kategorier av leverantörer, oavsett om det är materialleverantörer, tjänsteleverantörer eller underentreprenörer.

FÖR VÅRA LEVERANTÖRER

Här finner du som är APS leverantör information som rör fakturering – allt från adresser och kontaktuppgifter till hur vi uppmuntrar användning av e-fakturor.

För att minska pappersförbrukningen och effektivisera fakturahanteringen har vi gått över till e-faktura. Vi önskar också att du som APS leverantör fakturerar oss via e-faktura.*

Vi har hjälp av Pagero gällande övergången till e-fakturor och frågor om detta besvaras av Pageros Contact Center. De nås via info@pagero.com och 031 730 88 30. Pagero kan också komma att kontakta er som idag inte fakturerar på detta sätt, för att ge förslag på hur ni på enklaste sätt går över till en sådan lösning.

Har ni inte möjlighet att skicka e-fakturor ser vi gärna att ni istället bifogar fakturorna som PDF i ett mejl och skickar till invoice.5566506944@kollektor.no

Föredrar ni trots allt pappersfakturor skickas dessa vår nya faktureringsadress:

APS Drift och Underhåll AB
PG1352
737 84 Fagersta

Oavsett faktureringsätt – tänk på att alltid uppge ordernummer eller vår beställares namn på fakturan. Fakturaavgifter accepteras ej.

*En e-faktura / elektronisk faktura är en faktura skickad i ett strukturerat format via en e-fakturaleverantör. En faktura i PDF-format som bifogas i ett mejl inte är en e-faktura