Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Våra policys

Här kan du läsa mer om våra policys och vad dom innebär för oss på APS.

Vår etikpolicy

“Genom Engagemang medverka till att vi alla får ett bättre samhälle. Med Professionella medansvariga skall vi skapa förutsättningar för en renare miljö genom bättre resurshushållning. Då vi uppträder Respektfullt leder detta till jämställdhet, omtanke, ärlighet och nolltolerans mot diskriminering samt kränkande särbehandling.”

APS vilja är att tillfredsställa viktiga behov hos våra intressenter. Vårt värdeord Engagerade, innebär att vi vet att vårt eget driv och engagemang bidrar till resultat. Vårt värdeord Professionella, innebär att vi uppträder professionellt och agerar alltid för våra intressenters bästa. Slutligen men minst lika betydelsefullt har vi värdeord Respektfulla, innebär att vi är säkra på att med förståelse, öppenhet och respekt så kan vi samarbeta och skapa en välmående arbetsplats som ger trygghet, konkurrenskraft och framtidstro.

Vår arbetsmiljöpolicy

”Vi arbetar med Professionell inställning gällande lagstiftning, utbildning samt hög säkerhetsmedvetenhet. Genom Engagemang skapar vi samverkan och delaktighet mellan ledning och övriga medansvariga. Vi agerar Respektfullt för att våra medansvariga ska må bra såväl när de går till arbetet som när de lämnar det.”

Syftet med APS arbetsmiljöarbete är att företaget med medansvariga ska fullfölja och arbeta efter lagar och förordningar samt våra egna krav. Detta utmärks även genom att företagskulturen ska inspirera och motivera i syfte att skapa en trygg och säker arbetsplats. Vi ska alla stimulera till delaktighet och kreativitet med personlig omtanke vilket ska leda till mindre problem och tillbud för våra intressenter. Vi ska ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för kunden, leverantören, medansvarige och för APS.

Vår miljöpolicy

”Varaktigt arbeta med att utveckla resurshushållning såväl internt som externt mot våra kunder och leverantörer. Vi följer gällande lagstiftning och målet med vårt arbete är att med hjälp av våra kunder, leverantörer och medansvariga aktivt medverka till en hållbar utveckling.”

Syftet med APS miljöpolicy är att företaget med medarbetare ska uppträda föredömligt samt lyfta frågor om miljö och resurshushållning på ett seriöst sätt. Vi ska verka för ett miljöriktigt förhållningssätt i allt som berör oss. Detta utmärks även genom företagskulturen som ska inspirera och motivera i syfte att skapa en bättre miljö. Vi ska alla stimulera till delaktighet och kreativitet med personlig omtanke om både vår närmiljö samt globalt.

Vår kvalitetspolicy

“Satsa på ett välfungerande och respektfullt samarbete med kunder, leverantörer och medansvariga. Vi uppfyller inte enbart våra kunders krav utan strävar ständigt efter att överträffa deras förväntningar och bli ännu bättre. Vi satsar på en transparens där vi lägg stor vikt vid tillgänglighet och återrapportering”

Syftet med APS kvalitetsarbete är att företaget med medarbetare ska erbjuda marknaden den bästa kvaliteten. Vi ska verka för ett kvalitetsinriktat förhållningssätt i allt vad vi företar oss. Detta utmärks av att kulturen i APS ska inspirera och motivera i syfte att leverera en Problemfri drift. Vi ska alla stimulera till delaktighet och kreativitet med personlig omtanke vilket ska leda till att vi vågar lova – och vi håller det vi lovar. Vi säger inget som vi inte kan bevisa och står för. Vi är alltid tillgängliga för våra kunder.