Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Hållbarhet

För APS är hållbarhet inte bara en fråga om nu, utan även om morgondagen. Vi strävar efter att fatta beslut och vidta åtgärder som gynnar oss på lång sikt. Vårt arbete bygger på Agenda 2030 som vägleder oss i riktning mot en bättre värld. Vår resa mot hållbarhet tog sin början 2007 när vi certifierades av FR2000.

Livscykelperspektiv för en hållbar verksamhet

Vi har en holistisk syn på hållbarhet och tar hänsyn till hela processen. Från försäljning och förberedelse till genomförande och uppföljning. Genom att ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer och engagera oss med ett hållbart perspektiv, strävar vi efter att påverka positiv samhällsutveckling, minska miljöpåverkan och skapa långsiktigt hållbara affärer.

Våra värderingar driver oss framåt

Vårt arbete bygger på fyra centrala hörnstenar som är kärnan i vår verksamhet. Dessa är:

Driven Medarbetarutveckling: Vi investerar i våra medarbetare för att skapa en stark och effektiv organisation.

Ledande Marknadsarbete: Genom att vara i framkant av marknaden kan vi erbjuda innovativa lösningar som gynnar både våra kunder och vår verksamhet.

Ekologiskt och Socialt Ansvarstagande: Vi tar ansvar för vår påverkan på miljö och samhälle och strävar efter att göra positiva avtryck.

Ekonomisk Framgång: Genom att balansera hållbarhet med ekonomisk framgång kan vi säkerställa långsiktig stabilitet.

Vårt etiska förhållningssätt styr vår gärning

Vi låter våra etiska principer och miljöpolicy guida oss i vårt agerande. Oavsett om det handlar om produktval, personalpolitik eller affärsrelationer, väljer vi alternativ som gynnar hållbarheten på lång sikt. Vår vision är att vara en drivkraft för positiv förändring och en förebild för hållbarhet i branschen.

Engagemang både internt och externt

APS Drift och Underhåll har ett långt gående internt program för hälsovård, arbetsmiljö, säkerhet och kris, men vi engagerar oss också i flera externa projekt och föreningar som bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Idag stödjer vi och engagerar oss i Ronald McDonald Hus GöteborgGöteborgs StadsmissionFaktumIFK Göteborg, BK Häcken och Team BRA.

Tillhör du en organisation som verkar för en god sak inom etik, samhällsutveckling eller miljöfrågor? Kontakta oss på marknad@aps.eu för att skicka en förfrågan om vårt stöd och engagemang.