Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Visselblåsarfunktion

På APS värderar vi en transparent företagskultur som är grundad i våra värderingar, rutiner och etiska riktlinjer. Vi strävar efter att upprätthålla en atmosfär där alla kan känna sig trygga att rapportera om eventuella brister, oegentligheter eller missförhållanden inom organisationen genom vår visselblåsarfunktion.

Genom att erbjuda denna möjlighet främjar vi förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av potentiella problem. Vi betraktar anmälningsfunktionen som en tillgång och en möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Besök vår SlåLarm-sida för att få mer detaljerad information om hur vår visselblåsarfunktion fungerar.