Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

KONSULTATION

För att bäst kunna hjälpa våra kunder inom konstruktion, produktval och fastighetsutveckling är vi engagerade från början av nya projekt. Vi skapar förslag, ritningar och detaljerade underlag för det mest lämpliga systemvalet för våra kunders konstruktioner. Vi utreder även befintliga konstruktioner och presenterar tydliga beslutsunderlag med effektiva rekommendationer för åtgärder. Självklart betraktar vi varje konstruktion ur ett helhetsperspektiv.

HÅLLBARA TEKNISKA PROJEKT MED SPECIALISERAD KONSULTATION

Upptäck hur vi är en naturlig del av projektutveckling och erbjuder konsultation, konstruktion och besiktning av din fastighets tekniska system. Vi utför allt från obligatorisk ventilationskontroll, funktionsbesiktning, statusbesiktning och konditionstester till olika typer av mätningar och loggning relaterat till inomhusmiljö. för att säkerställa framgång och kvalitet.

STRATEGISKT ENGAGEMANG:

Det är viktigt att ha varaktiga och hållbara mål i alla tekniska projekt. Tack vare att vi är flexibla och tar steget in i våra kunders projekt eller i deras dagliga verksamhet blir vi en naturlig del av projektutvecklingen och kan tillhandahålla såväl konsultation och rådgivning som analys och uppföljning. Vi blir en del av våra kunders projekt och dagliga verksamhet, vilket stärker vår roll som projektpartner.

TIDIGT INFLYTANDE – BÄTTRE CIRKULARITET:

Vår närvaro i tidiga skeden av nya projekt ger optimalt stöd inom konstruktion, produktval och byggnadssutveckling vilket innebär att vi kan utvinna än större återvinningsgrad av energi. Vi tar fram konkreta underlag och rekommenderar det bäst lämpade systemvalet för att uppnå ekonomisk och milljömässig hållbarhet.

ETT BREDDAT PERSPEKTIV:

Vi nöjer oss inte med det uppenbara. Vi analyserar alla konstruktioner ur ett helhetsperspektiv för att garantera effektiva och långsiktiga lösningar.

MÄTNINGAR OCH BESIKTNINGAR:

Vi levererar konsultation, konstruktion, besiktning samt en mängd mätningar och loggningar för inomhusmiljön. Från ventilationskontroller till konditionstester, vårt arbete säkerställer kvalitet och efterlevnad.

Om ni behöver hjälp med besiktning eller konsultation, eller om ni önskar boka ett möte utan förpliktelser, är ni välkomna att ringa oss på 031-761 00 30 eller använda formuläret nedan.

Mikael Maliniemi

Avdelningschef Konsult
0734 25 27 13

Mimmi Andersson

Serviceledare OVK
0733 53 87 14

Lars Johansson

VVS-konsult, Besiktning
0734 25 27 12

Patrik Johansson

VVS-konsult / Kalkyl
0733 54 81 17

Tommy Andersson

Konsultation, OVK
0733 53 87 17

Tony Shaludi

EcoTrim
0733 98 89 52

Kombinera detta med EcoTrim – en populär tjänst för energieffektivisering och optimering av byggnaders tekniska system. Klicka här för att läsa mer om EcoTrim!