Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Tryggt med APS

Att anlita APS ska kännas tryggt och bra, och man ska alltid känna sig säker på att få ett väl utfört arbete. APS är bland annat ett FR2000-certifierat företag, auktoriserat enligt Säker Vatten och R-licensierat.

FR2000-certifierat

APS är ett FR2000-certifierat företag och i enlighet med denna standard arbetar vi med ett ledningssystem som omfattar såväl kvalitet, miljö, och arbetsmiljö som kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande.

Ledningssystemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Läs mer på fr2000.se

Säker Vatteninstallation

Att erbjuda en säker och trygg VS-installation är en självklarhet och därför är våra VS-montörer, arbetsledare samt projektörer utbildade i Säker Vatteninstallation.

I dessa branschregler ställs krav på både oss som utförande VS-företag och de produkter vi använder. APS är auktoriserat enligt Säker Vatten vilket också är organisationen bakom reglerna och de som ställer kraven samt kontrollerar att de uppfylls.

Läs mer om Säker Vatten.

Etiskt kvalitetsmärkta

På APS arbetar vi för en god företagskultur och en långsiktigt positiv samhällsutveckling. Vi är stolta över att vara R-licensierade – en märkning som identifierar företag med ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

Alla R-licensierade företag verkar utifrån R-företagens etikpolicy som bland annat innebär att vi uppträder professionellt, moraliskt och i enlighet med god affärssed. Den innebär också att vi ska skapa goda arbetsvillkor, arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering.

Etikpolicyn i sin helhet finns att ta del av på R-företagens webb.

Elsäkerhetsverket

Vi är en registrerad leverantör hos Elsäkerhetsverket.
Läs mer om Elsäkerhetsverket

Installationscertifiering

Vi är ett ackrediterat kyl- och värmepumpsföretag.
Läs mer här.

CSR Västsverige

APS är medlemmar i CSR Västsverige för att få stöd i arbetet med hållbar verksamhetsutveckling och möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Läs mer om CSR Västsverige.

Klimat 2030

APS är med i kraftsamlingen som samlar en rad aktörer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra till omställningen till en klimatsmart region.
Läs mer om Klimat 2030.