Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Energioptimering för din fastighet

Vill du sänka dina driftkostnader och öka värdet på din fastighet? Med EcoTrim erbjuder APS en populär tjänst för energieffektivisering och optimering av fastigheters tekniska system. Genom våra skräddarsydda lösningar kan du trimma din anläggning och dra nytta av vår expertis inom energiminskning.

Trimning – minska energianvändningen

Vill ni sänka era driftkostnader och höja värdet på er anläggning? Låt oss trimma er fastighet! Vi optimerar er anläggning och dess tekniska system där vi minskar energianvändningen utan att negativt påverka fastigheten eller de som vistas i den. Vi upptäcker energitjuvar och ser till att driften fungerar som mest gynnsamt.
Vad ingår?
-Platsbesök
-Besiktning
-Genomgång och analys av anläggningens tekniska system
-Energioptimering
-Dokumenterade ändringar
-Åtgärdsförslag med besparingspotential
-Uppföljningssamtal

Driftoptimering på distans – energioptimering för bättre drift

Har ni en uppkopplad fastighet med hög energianvändning men saknar tid eller kunskap för att komma tillrätta med problemen? Låt oss optimera er fastighet på distans, minska energianvändningen och sänka driftkostnaderna! Vi analyserar er fastighet, dess förutsättningar och historiska data. Systematiskt får vi er fastighet att fungera idealiskt med minsta möjliga energianvändning utan att inomhuskomforten påverkas.

Vad ingår?
-Analys av era tekniska system och historiska data
-Regelbunden bevakning och korrigering för maximal energioptimering
-Dokumenterade ändringar
-Åtgärdsförslag
-Uppföljningssamtal

Hög fjärrvärmeretur

Får ni betala en straffavgift på grund av att er fastighets returtemperatur ligger över snittet? Låt oss hjälpa er att fjärrvärmeleveransen tillgodogörs! Vi optimerar anläggningens värmesystem och dess styrning genom att nyttja energin maximalt. Det gör fastigheten effektivare och att fjärrvärmereturen får en lägre temperatur.

Utöver att er fastighet får en minskad straffavgift har ett optimerat värmesystem lägre energianvändning vilket sänker driftkostnaderna.
Vad ingår?
-Platsbesök
-Genomgång av värmesystemet
-Analys av historiska data samt problemlösning
-Regelbunden bevakning och korrigering för maximal energioptimering
-Dokumenterade ändringar
-Åtgärdsförslag
-Uppföljningssamtal

Driftövervakning

Saknar ni tid eller kunskap för att se över driften och kontrollera larm? Låt oss kontinuerligt övervaka er fastighet!

Förutsatt att er fastighet är uppkopplad kan vi veckovis utföra digital rondering. Det innebär att vi håller koll på larm, mätvärden och att anläggningen fungerar på önskvärt sätt. Driften säkerställt och ni får snabbt koll på larm och eventuella fel som annars kan medföra höga driftkostnader, helt i onödan!

Vid akuta fel kan vi snabbt vara på plats för avhjälpning. Detta skapar en stor trygghet för er som kund och minimerar konsekvenserna av att exempelvis en komponent går sönder.

Vad ingår?
– Driftövervakning
– Larmhantering
– Snabb assistans vid akuta fel
– Uppföljningssamtal

Energiutredning

Har er fastighet en underhållsskuld, hög energianvändning eller står ni inför viktiga investeringsbeslut? Låt oss ta reda på hur er fastighet mår!

Under ett platsbesök besiktigar vi fastigheten med fokus på de tekniska installationerna. Vi sammanställer energisparande förslag i en väldisponerad rapport för att ni enkelt skall kunna ta beslut kring vilka åtgärder som anses vara nödvändiga och prioriterade. Våra åtgärdsförslag sparar energi och sänker driftkostnaderna vilket leder till ett ökat värde på er fastighet. För varje åtgärd presenterar vi budgetpris och beräknad energibesparing med tillhörande kalkyler. Samtliga åtgärdsförslag kan vi sedan hjälpa er med att utföra och projektleda, vilket skapar en väldigt smidig investeringsprocess.
Vad ingår?
– Platsbesök
– Besiktning
– Analys av fastigheten, dess tekniska system och energianvändning
– Utförlig rapport som hjälper er ta korrekta beslut
– Energisparande åtgärdsförslag
– Budgetpriser och besparingspotential
– Energistatistik
– Uppföljningssamtal

Utredning av inomhusklimat

Besväras ni eller en hyresgäst av ett bristande inomhusklimat? Låt oss hjälpa er med felsökning samt att komma tillrätta med problemen!
Vanligt förekommande bekymmer inomhus är att miljön upplevs kall, dragig eller torr. Oavsett vilken problematik ni har kan vi komma på ett platsbesök och problemlösa.  Vid behov har vi möjlighet att mäta, logga och analysera data genom instrument som passar just er situation.
Ibland finns det ett enkelt sätt att åtgärda felet vilket alltid är vad man hoppas på. Tyvärr kan det uppkomna problemet också bero på att en komponent nått sin tekniska livslängd eller skadats på annat sätt. Skulle så vara fallet kan vi bistå med snabb avhjälpning oavsett om det gäller värme, kyla, ventilation eller styr och regler. Vi är inte färdiga innan arbetet är slutfört och ni är nöjda.
Vad ingår?
– Platsbesök
– Problemlösning
– Avhjälpning
– Uppföljningssamtal

Energi- och miljöprojekt

Har er verksamhet en stor vatten- eller energianvändning? Låt oss hjälpa er att genomföra ett hållbart projekt för kommande generationer med syfte att minska energianvändningen!

På Ecotrim arbetar vi för en hållbar framtid både för människa och jord. Vi projektleder och genomför såväl mindre som större projekt där ändamålet är en mer hållbar planet.

Varje projekt är unikt och vi kan ta er från start till mål för alla typer av projekt, även där kunskapskravet är extra hög. Upplever vi att kompetensen saknas i verksamheten är vi helt prestigelösa med att samarbeta och bolla idéer med expertis utifrån. Allt för att kunna leverera bästa möjliga resultat.

Vad ingår?
– Konsultation
– Informationsinsamling
– Utredning
– Projektledning genom hela uppdraget
– Uppföljningssamtal

Energideklaration

Omfattas er fastighet av kravet på energideklaration?
Låt oss hjälpa er!


Energibalansberäkning

Behöver ni en energibalansberäkning i samband med bygglov?
Låt oss hjälpa er!


Vill du veta mer? Kontakta oss på EcoTrim

Tony Shaludi

EcoTrim
0733 98 89 52

Daniel Snickert

Energiingenjör
0766-66 19 40