Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Med APS Akademin strävar vi efter att upprätthålla en hög standard i utförandet och kundtillfredsställelsen för att stärka vår roll som en kompetent och engagerad aktör inom branschen. Med ett tydligt och öppet ledarskap sprider APS Akademin kunskap och värdegrund, inte bara internt utan också till externa organisationer genom skräddarsydda utbildningsprogram.

Våra medarbetare

APS Akademin är för oss den funktion som har ansvaret för våra medarbetares resa inom APS, från första kontakt och utveckling under anställningen till dess att vi skiljs åt.

Genom att fokusera på våra värderingar strävar vi efter att vara pålitliga och stödjande, samtidigt som vi främjar en kultur av kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare.

APS ska erbjuda kompetenta, sociala och välutbildade medarbetare. Vi strävar aktivt efter kompetenshöjning genom kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och vidareutbildning, både för medarbetare och kunder.

Genom lärande och support utvecklas vi alla. APS-ledarskapet ska vara tydligt och öppet, beslut ska vara välgrundade och tas med hänsyn och respekt för omgivningen. Vårt arbetssätt ska både motivera och entusiasmera medarbetarna. APS strategi är att utveckla den befintliga organisationen och individerna inom den för att skapa och säkerställa en stark företagskultur samt för att minimera personalomsättning och vara en attraktiv arbetsgivare med organisk tillväxt.

Dina medarbetare

Med ett tydligt och öppet ledarskap söker APS Akademin att sprida vår expertis, kunskap och värdegrund inte bara internt, utan också till externa organisationer genom skräddarsydda utbildningsprogram.

APS Akademin utbildar och verkar inom följande områden:

  • Arbetsmiljö / Säkerhet / Brandskydd
  • Teknik
  • Juridik
  • Ekonomi
  • Miljö
  • Kvalité
  • Bolagskultur – värderingar
  • Medansvariga – HR
  • Ledarskap
  • Affärsmannaskap

Eget testlabb

Vår APS Akademi är under ständig utveckling för att säkerställa vårt kompetensbehov. Under 2024 så kommer vi att bygga ett eget testlabb för att erbjuda internutbildning inom VS, ventilation, el och automation.

Nyfiken på vår APS-akademi? Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Hans Prevander

APS Akademin
072 088 08 97

Linda Friberg

APS Akademin
031 761 00 30