Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift

Vår företagsfilosofi

En mänsklig filosofi där alla är lika värda och alla kan utvecklas om de vill. Vissa vill mer än andra och det tar vi hänsyn till. Vi bryr oss om varandra och om andra. Vårt hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi vill vara visionären som leder utvecklingen och är ”bäst i klassen”. Även om vårt bidrag kanske inte är speciellt stort eller avgörande – är det trots allt större än om vi inte gjorde något.

Vår affärsidé

“Med service i vårt DNA erbjuder APS allt från konsultation, drift samt underhåll till installation av fastighetstekniska installationer. Med gemensamma värderingar, arbetssätt och verktyg skapar vi tillsammans en långsiktigt hållbar, trygg och lönsam verksamhet för bolaget, medarbetare och våra kunder.”

Vart vill vi?

”APS ska vara en av Sveriges ledande leverantörer – kundens första val – inom ”konsultation, installation samt service på tekniska system i byggnader”

”APS ska skapa långsiktigt hållbar och problemfri drift för medarbetare och kunder.”