Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 2, 2023

APS tilldelas betyg A av R-företagen

APS har nyligen blivit tilldelat betyget A i en periodisk mätning utförd av R-företagen, som en del vår R-licens. Att uppnå betyg A i denna mätning är ett bevis på APS starka åtagande för etiskt ledarskap och affärspraxis.

R-Licens är en eftertraktad etisk kvalitetsmärkning som erkänner företag som aktivt strävar efter och prioriterar etik inom sin organisation. Genom en periodisk mätning har samtliga av APS medansvariga, helt anonymt fått svara på frågor som omfattar olika aspekter av företagets etik, inklusive interna processer, personalpolitik och engagemang för hållbarhet.

– Vi är stolta över att få ett så pass bra betyg och erkännande från R-företagen. Det är en bekräftelse på vårt dedikerade arbete för att främja etiska värderingar och hållbarhet inom vår verksamhet, säger Mikael Maliniemi, VD för APS.

Betyget A indikerar inte bara en uppfyllnad av de högre etiska standarderna utan också en vilja att kontinuerligt förbättra och främja ansvarsfullt företagande. Det är en prestation som inte bara stärker företagets varumärke utan också betonar vikten av etiskt ledarskap i dagens affärsvärld. Inför nästa mätning satsar APS på betyget A+, vilket förutsätter att ännu fler inom företaget måste känna till R-företagens etiska policy.

Nyfiken på vår R-licens? Läs mer på https://www.aps.eu/aps-ar-ett-r-licensierat-foretag/

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på https://www.aps.eu/hallbarhet/