2020-02-04

APS är ett R-licensierat företag

Som R-licensierat företag arbetar vi på APS för en god företagskultur och en långsiktigt positiv samhällsutveckling. Men vad innebär det egentligen och hur fungerar det?

R-licens är en kvalitetsmärkning som identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt – företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

– Att behandla sina medmänniskor med respekt och omtanke är en självklarhet men jag tror det är bra att jobba med detta även på företagsnivå. Inte minst blir det väldigt tydligt vad vi förväntar oss av alla som på något sätt representerar APS, säger APS personalkoordinator Linda Friberg och fortsätter:

– R-licensen är en extern märkning som sätter fingret på, och beskriver, hur vi på APS ser på vår omgivning. Hur vi bemöter och behandlar de människor vi möter i vårt arbete, från kollegor till kunder och leverantörer. Licensieringen är lite som en förlängning av vår värdegrund som handlar om att vi ska vara Engagerade, Professionella och Respektfulla.

Som en del av arbetet med att licensiera och utvärdera ett företag finns ett antal handlingsprinciper som R-licens har satt upp. Dessa handlar bland annat om god affärssed, transparens och goda arbetsvillkor. Representanten från R-licens intervjuar ledningsgruppen kring uppfyllnad och efterlevnad av dessa och stämmer sedan av med personal huruvida det stämmer och att arbetet når hela vägen ut i organisationen.

– Jag upplever att R-licensieringen görs på ett bra och förtroendeingivande sätt. Granskningen inkluderar alla led i verksamheten, vilket är bra för såväl den interna kulturen som våra externa relationer, säger Linda.

Alla R-licensierade företag verkar utifrån R-företagens etikpolicy som bland annat innebär att uppträda professionellt, moraliskt och i enlighet med god affärssed. Den innebär också att man ska skapa goda arbetsvillkor, arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Etikpolicyn i sin helhet finns att ta del av på R-företagens webb.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.