Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 11, 2024

VVC-injusteringar: Nyckeln till säkerhet och komfort

VVC (varmvattencirkulation) injusteringar är avgörande för att säkerställa rätt temperaturer och förhindra tillväxt av legionellabakterier.
– Med korrekt injustering garanteras en säker och hälsosam miljö för alla, säger Daniel Snickert, energiingenjör, APS.

Varmvattencirkulationssystemet, eller VVC, är en central komponent i många fastigheter som säkerställer att varmvatten är tillgängligt snabbt vid tappställen. Injusteringar av VVC-systemet är nödvändiga för att säkerställa att vattentemperaturerna hålls inom optimal spann.

– Anledningen bakom VVC-injusteringar är inte bara för att spara energi utan främst för att säkerställa rätt temperaturer och förhindra legionellabakterier, säger Daniel.

Ofta mäts enbart den samlade temperaturen på en fastighets VVC, som bör vara 50-55 grader. Det många missar är att vissa stammar kan vara avsevärt mycket kallare, även om den gemensamma returen håller önskad temperatur. Detta är ett stort bekymmer eftersom tillväxt av legionellabakterier då är möjlig i vissa delar av fastigheten.

– Jag har mött fastighetsägare som, i försök att minska energianvändningen, kompromissat allt för mycket med nödvändig temperaturhållning av VVC och därmed orsakat legionellautbrott, säger Daniel.

Regelbunden övervakning och justering av VVC-systemet är därför inte bara en fråga om säkerhet, utan också om förbättrad levnadsstandard. Fördelarna med VVC-injusteringar inkluderar:

  1. Säkerhet: Genom att hålla rätt temperaturer i hela systemet kan vi förhindra tillväxt av legionellabakterier.
  2. Förbättrad komfort: Snabb tillgång till varmvatten eliminerar väntetid och minskar vattenförbrukningen, vilket är särskilt viktigt i stora byggnader och flerbostadshus.
  3. Effektivitet: Rätt injusterade system minskar risken för hälsoproblem och säkerställer en jämn varmvattenfördelning.

Läs mer på https://www.aps.eu/ecotrim/