Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 17, 2020

Vikten av rätt hjälp – dygnet runt, året runt

När saker och ting inte går som planerat eller olyckan är framme är det viktigt att snabbt ha rätt hjälp på plats. Det inser allt fler fastighetsägare och anlitar APS beredskapsteam som består hantverkare med både el- och VS-behörighet och med befogenhet att ta arbetsmiljöansvar på den aktuella arbetsplatsen.

Jour, eller beredskapstjänster som man säger på APS, har varit en del av bolagets erbjudande nästan sedan bolaget bildades och växt mycket, inte minst under senare år. Behovet av behöriga hantverkare och snabb service några orsaker.

– Fler och fler förstår hur viktigt det är med snabb service och åtgärder. Oavsett om det är problem med strömmen, ett rör som brustit eller ventilationen som strular är det viktigt inte bara åtgärda det akuta utan också förstå de bakomliggande orsakerna, säger Alexander Milkovic som är gruppledare för APS beredskapsteam och fortsätter.

– När vi rycker ut på ett akutjobb, exempelvis en vattenläcka, stoppar vi inte bara läckaget utan kan också identifiera eventuella brister i fastighetssystemet och på så sätt säkra den långsiktiga driften. Det är därför vårt team består av hantverkare med elbehörighet, auktoriserade rörläggare och servicetekniker.

Alla i APS beredskapsteam är hantverkare och självklart utbildade inom områden som arbetsmiljö, heta arbeten och arbeten på höga höjder. Dessutom är alla utbildade anläggningsskötare för sprinkler och brandlarm samt inom teknisk och kemisk bassängdrift.

Anlita leverantörer med rätt kompetens
Som fastighetsägare ska det känns tryggt, effektivt och bra att ta in extern hjälp. Därför är APS bland annat;

  • ett auktoriserat VVS-företag (Säker Vatten)
  • med i Elsäkerhetsverkets register över behöriga företag (Kolla elföretaget här)
  • behörighet att ta arbetsmiljöansvar på den aktuella arbetsplatsen

Uppdrag efter behov
APS beredskapskunder består av allt från små bostadsrättföreningar som själva saknar fastighetsskötare till stora fastighetsägare med få medarbetare eller som helt enkelt vill ha en extern partner som rycker in utanför kontorstid.

– Vår ambition är alltid att kundens verksamhet ska kunna fortsätta som vanligt när de kommer till jobbet efter en utryckning och insats av oss. Har de exempelvis drabbats av en vattenläcka under natten ser vi till att vattnet är borta, att avfuktare är på plats, att rören är åtgärdade och att en skadebesiktning har gjorts. Så när de kommer på morgonen finns en klar rapport och deras personal vet vad som gjorts och om det är något mer som ska göras. Allt för att underlätta för dem så mycket som möjligt, avslutar Alexander.

När olyckan är framme räknas varje sekund och APS beredskapsbilar är väl utrustade med verktyg, dammsugare, pumpar, rör, kablar och allt annat som kan behövs för att kunna åka direkt till den drabbade fastigheten. Teamet står ständigt standby, dygnet runt året runt.

Foto: Christian Wahlgren