Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 11, 2024

Vi fortsätter vårt samarbete med Universeum!

Sedan 2014 har APS haft medarbetare på plats hos Universeum varje vardag och i beredskap under helger.

Dagligen stöttar vi dem genom energieffektivisering, fastighetsförvaltning, och underhåll av värme, vatten och ventilation. Dessutom säkerställer vi driften av vetenskapscentrets tekniska utställningar, vilket bidrar till en inspirerande och hållbar miljö för besökare och personal.

Vi är glada att nu tecknat avtal tillsammans med Universeum och bidra till deras fortsatta framgångar!