Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 2, 2021

”Vår kundtjänst formas utefter kundens behov”

Ida Karlsson och Per Kjellgren arbetar som serviceledare inom Service och bildar tillsammans APS kundtjänst. Kundtjänsten har under åren utvecklats utefter både deras egna erfarenheter som kundansvariga tekniker och kunders behov och önskemål.
– Nyckeln är återkoppling och tillgänglighet både till medarbetare och gentemot kunder, säger Ida Karlsson, Serviceledare, APS.

En pigg, glad och flexibel enhet. Så beskriver serviceledarna Ida Karlsson och Per Kjellgren APS kundtjänst. Ida har jobbat inom kundtjänst på APS de senaste tre åren och Per har jobbat på APS sedan 2007.

– Vi kommer både från en bakgrund som servicetekniker respektive styrtekniker. Som serviceledare får vi mycket teknikspecifika frågor och då är våra egna erfarenheter bra för att hjälpa kunder och stötta våra medarbetare på bästa sätt, säger Per Kjellgren, Serviceledare, APS.

Med sina egna erfarenheter som tekniker i grunden, har APS kundtjänst under de senaste åren utvecklats – hela tiden med kundens önskemål och behov i fokus.

– Kundtjänst hjälper kunden åt rätt håll och är i många fall kunders första möte med APS. Därför är det viktigt att vara lyhörd och flexibel, säger Ida.

Per och Ida är också med och utvecklar verksamheten i samråd med APS interna avdelningar. Precis som gentemot kunder handlar det till stor del om ett bra flöde i kommunikationen.

– Det handlar om att vi fokuserat och satt kundtjänst på kartan. Det handlar till stor del om att vara lyhörda gentemot varandra. Vi är med och effektiviserar kommunikationen inom APS samtidigt som vår kundtjänst hela tiden fortsätter formas utefter kundens efterfråga, avslutar Per.