Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Nov 6, 2017

Utökat samarbete med Universeum

APS och Universeum förnyar avtalet gällande teknisk drift och fastighetstekniska installationer under ytterligare två år.

APS och Universeum har samarbetat sedan 2013 där APS har ett helhetsuppdrag för teknisk drift och fastighetstekniska installationer. Nu utökas samarbetet och med syfte att stärka Universeums verksamhet och deras mission att utbilda och inspirera barn och ungdomar inom naturvetenskap.

– Vi har stora samhällsutmaningar vad gäller ny kompetens till bygg- och fastighetsbranschen framöver. Samtidigt är det brist på naturvetenskapslärare som ska utbilda framtidens teknikarbetskraft och ingenjörer. I dessa tider blir en organisation som Universeum extra viktig som inspiratör och intresseväckare hos våra barn och unga, säger Clas Stenström, VD på APS.

– Det informella lärandet är en viktig förstärkning till utvecklingen i skolan och ibland kan upplevelserna vid besök hos oss vara avgörande för elevernas attityder till naturvetenskap och teknik. Att APS är med och bidrar och att vi nu utökar vårt samarbete känns bra för alla parter säger Bertil Blomsterberg, affärsutvecklingschef på Universeum.

För en organisation som Universeum är hållbarhet högsta prioritet. APS arbetar därför kontinuerligt med att optimera fastighetens drift där resurshållning eftersträvas i alla led som energi och VVS med målet att minska byggnadens miljöpåverkan genom att energieffektivisera värme, vatten och elanvändning.

Kort om Universeum
Universeum är Nordens största Science Center och erbjuder unika upplevelser och aktiviteter i utmanande experimentella utställningar, i levande miljöer och i uppsökande verksamhet på bl.a. skolor. Universeum är en publik arena för livslångt lärande där barn och vuxna utforskar världen genom naturvetenskap och teknik. Universeum skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet.

Med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar utmanar Universeum människor att berika sina liv och agera för en hållbar värld. Universeum ska även vända sig till den breda allmänheten och attrahera besökare och kompetens till regionen. Grundare av Universeum är Chalmers, Göteborgs universitet, Västsvenska Handelskammaren samt Göteborgsregionens kommunalförbund. Universeum ägs av Stiftelsen Korsvägen vars styrelse har en nationell sammansättning. Universeum har 70 000 besökare i särskilda pedagogiska program och 600 000 besökare per år.