Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 25, 2023

Utbildning med Morris Law

Hållbarhet är inte bara en fråga om nu, utan även om morgondagen. APS strävar efter att fatta beslut och vidta åtgärder som gynnar både samhället och företaget på lång sikt. Som en del i arbetet genomfördes därför en utbildning tillsammans med Morris Law kring uppdaterade affärslagar, krav och antikorruption.

Den 25/10 fick alla i beslutsfattande positioner inom APS ta del av en utbildning med de senaste uppdateringarna inom affärslagar, krav och antikorruption i samarbete med Morris Law.

– ­Utbildningen är inte bara en kritisk byggsten för att följa lagar och regelverk, utan också ett sätt att förankra en kultur av ett modernt ansvarstagande inom APS. I en alltmer komplex affärsvärld, ger den här utbildningen APS verktygen att agera både effektivt och etiskt, säger Henrik Almström, Advokat, Morris Law

APS hållbarhetsarbete bygger på Agenda 2030 som vägledare i riktning mot en bättre värld. En del i arbetet omfattar socialt ansvarstagande, däribland riktlinjer kring försäljning, förberedelse till genomförande och uppföljning. Utbildningen är en del av APS interna arbete och kommer mynna ut i uppdaterade styrdokument för att säkra trygga affärer.

– Vi låter våra etiska principer och miljöpolicy guida oss i vårt agerande. Oavsett om det handlar om produktval, personalpolitik eller affärsrelationer, försöker vi att alltid välja alternativ som gynnar hållbarheten på lång sikt. Utbildningen gör vi för att fortsätta ta hänsyn till hela processen och ställa krav på oss själva. Vi strävar ständigt efter att skapa långsiktigt hållbara affärer, säger Mikael Maliniemi, vd, APS och fortsätter:

– Vi vill vara visionären som driver en positiv förändring och en hållbarhetsförebild i branschen.