Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 9, 2021

Uppskattad flexibilitet

Kungsleden har cirka 40 fastigheter i Göteborgsregionen och sedan början av 2020 har APS beredskapsteam säkerställt driftsäkerheten i dessa. Med kommersiella fastigheter i fokus färgas samarbetet av stor flexibilitet, tät dialog och kompetens.

Kungsleden är ett fastighetsbolag med en stor andel kommersiella lokaler, lager och kontor runt om i landet. Sedan 2020 har APS beredskapsteam arbetat med ett 40-tal av dessa fastigheter – dvs de som finns i Göteborg, Kungsbacka, och Alingsås.

– APS har den breda kompetens som krävs för våra fastigheter och dess olika utmaningar. Inte minst inom ventilation och IV-produkter, som vi använder mycket av. I vårt sammanhang är välutbildad och engagerad personal A och O och via APS kan vi få hjälp med allt som krävs, säger Malin Pedersen, fastighetsskötare för Kungsleden.

Samarbetet med Kungsleden sträcker sig även förbi beredskap under kvälls- och nattetid. När en ordinarie medarbetare inom Kungsleden är frånvarande kallar Kungsleden in förstärkning från APS – en flexibilitet som är väldigt uppskattad.

– Det är en viktig aspekt, att vårt samarbete inte bara är begränsat till jouren utan kan utnyttjas i alla lägen och tider där det behövs. När APS ser ett återkommande problem i våra fastigheter ser de till att hjälpa oss förebygga det. Återrapporteringen och dialogen oss emellan fungerar bra även dagtid när vi själva inte hinner täcka alla våra felanmälningar Det finns även stora fördelar med att kunna bolla utmaningar och idéer med branschkollegor som inte nödvändigtvis tillhör Kungsleden, avslutar Malin.