Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 2, 2021

Uppdrag för VGR i Borås

APS är sedan i början på 2021 en av leverantörerna som fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att säkerställa ventilation på lasarettet i Borås.

VGR i Borås har ett tjugotal byggnader, bland annat inom vård- och omsorg, och där APS är en av aktörerna som säkerställer driften genom service och installation. Inom VGR i Borås finns bland annat en specialistvård, som i sig är ett helt fastighetsområde.

– Fokus för vårt uppdrag ligger på ventilation. Det handlar om allt från att byta ventilationsrör vid behov till att genomföra planerad service och utbyte av aggregat i fastigheterna, säger Mikael Almgren, delägare på APS.

Uppdraget kan i framtiden även innebära större entreprenader, där det t.ex. kan handla om att se till att installera ventilationsrör vid ombyggnationer.

– I vård- och omsorgsmiljöer är det av extra stor vikt att ventilationen alltid fungerar felfritt. Att vi är bland de entreprenörer som fått detta stora förtroende och uppdrag känns därför extra roligt, säger Mikael.