Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 18, 2023

Tyst minut med anledning av veckans tragiska arbetsplatsolyckor

LO, Installatörsföretagen, Byggnads och Byggföretagen m.m. tar initiativ till en tyst minut idag den 18 december kl 09:30.

LO, Installatörsföretagen, Byggnads och Byggföretagen mm tar initiativ till en tyst minut idag den 18 december kl 09:30. Man ber branschen att stanna upp och hålla en tyst minut på landets byggarbetsplatser, med anledning av veckans tragiska arbetsplatsolyckor då sex arbetskamrater mist livet. APS ställer oss bakom detta initiativ och uppmanar till en tyst minut.