Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 9, 2021

Tuffa regler efterlevs inom Säker Vatten

Vattenläckor, osäker rördragning och fel på golvvärmen är några av problemen som kan uppstå om VS-arbetet utförs fel. Genom att anlita ett företag med certifieringen Säker Vatten vet man att arbetet görs på rätt sätt och får också ett intyg som visar det.

APS är ett Säker Vatten-certifierat bolag vilket innebär att samtliga montörer är utbildade i att arbeta med rörarbeten kopplat till allt från golvvärme till vatten och avlopp i kök, badrum med mera. Vattenarbeten har alltid varit hårt reglerade och Säker Vatten innebär ännu lite tuffare regler. Det är ett sätt för branschen att tillsammans med försäkringsbolagen arbeta för att minimera antalet vattenskador.

– Precis som med alla hantverksarbeten är det jätteviktigt att det skötas korrekt och av behöriga hantverkare. Genom att anlita ett företag med certifieringen Säker Vatten vet man att jobbet är rätt utfört, och som kund får man också ett intyg om att allt är gjort enligt just Säker Vatten, säger Oscar Stenström, serviceledare inom VS på APS.

Uppdragen inom VS inkluderar allt från entreprenad och nyproduktion, till ren service med avhjälpande och akuta uppdrag. Akuta vattenläckor är ingen ovanlighet och beredskapsteamet har åtgärdat många olyckor under kvällar, nätter och helger. Målet är alltid att allt ska vara återställt när teamet lämnar fastigheten och i de fall felet är så omfattande att mer, inte akuta, insatser behövs kan APS serviceteam ta över och slutföra arbetet.

Ett antal arbeten kommer också via butiker som exempelvis säljer badrum och kök. Dessa företag vet hur viktigt det är med rätt kompetens och hantverkare och tipsar då sina kunder om företag som är certifierad enligt Säker Vatten.