Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 28, 2016

Tony hjälper fastighetsägare till rätt energibesparingar

Tony Shaludi är driftingenjör och har arbetat med fastigheter i drygt 20 år. Sedan många år hjälper han fastighetsägare till rätt investeringar.
Nu tar han nästa kliv som ny affärsområdeschef för EcoTrim på APS drift och underhåll.

ecotrim_tony_aps_news_2

– Det känns inspirerande att få ansvaret för en produkt som analyserar på djupet och som underlättar för beslutsfattande funktioner hos fastighetsägaren, säger Tony Shaludi, affärsområdeschef för EcoTrim på APS drift och underhåll.

EcoTrim vänder sig till de som vill kunna påverka allt ifrån energianvändning och miljöpåverkan till ökat driftnetto med hjälp av uppgradering av befintliga byggnader genom energieffektiva lösningar. Fastighetsägandet är komplext och det är mycket och många parter som ska samverka.

– Vi får fler och hårdare krav på energieffektivitet och innemiljö dessutom är fastigheterna idag mer tekniktäta. Det gör att det blir fler variabler som skall samverka och som måste tas med i beräkningarna för den som vill hitta lösningarna med störst potential, säger Tony.

Enligt Tony är det svårt för många fastighetsägare att öka driftnettot via intäktssidan. Utgiftssidan, där energi och media ofta står för en betydande del, blir därav väldigt intressant och lönsamt att investera i.

– Vi vet att vi ofta kan minska energianvändningen och påverka driftnettot för de flesta fastighetsägare genom kostnadseffektiva lösningar, och vårt fabrikat- och leverantörsoberoende säkerställer ett agerande utifrån kundens bästa. Utmaningen är ofta att bibehålla den nya minskade nivån som legat till grund för de investeringar man gjort för att uppnå avsedd avkastning.

– Med EcoTrim tar vi fram underlaget som säkerställer investeringen, förenklar beslutsfattandet, samt följer upp och hjälper fastighetsägare att bevaka energianvändningen avslutar Tony.

Vill du veta mer om EcoTrim? Kontakta oss via formuläret nedan.