Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 26, 2016

Svårt att hitta nya kvalificerade medarbetare

Kompetensförsörjningen hänger inte med branschtillväxten
 – APS vill bli fler men har svårt att hitta rätt personer.

Tillväxten inom branschen har varit rekordartad de senaste åren. Den starka svenska ekonomin med ökat byggande leder till kraftigt ökade installationsvolymer och i senaste konjunkturrapporten från Installatörsföretagen spås en fortsatt tillväxt under 2017.

– Vi är väldigt glada för att vi lyckats bygga upp ett kundfokuserat team med engagerade medarbetare. Men eftersom kompetensförsörjningen inte växer i takt med tillväxten står nu hela branschen inför problemet med att rekrytera rätt personal. Nyrekryteringen är därför vår största utmaning just nu och kompetensförsörjning är kanske hela branschens tuffaste problem, säger Clas Stenström, VD på APS drift och underhåll.

APS drift och underhåll strävar ständigt efter utveckling och är alltid på jakt efter fler kompetenta medarbetare som kan stärka teamet och verksamheten. Som medarbetare på APS krävs att man är ansvarstagande och vågar fatta beslut som är till nytta för kunden.

Just nu är det extra stort behov av ventilationsmontörer och VVS-tekniker.