Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 12, 2020

”Skönt med en kundtjänst som alltid finns där”

Med ett fastighetsbestånd på över 3 900 hyreslägenheter och ett hundratal lokaler över hela staden kan det lätt uppstå mer eller mindre akuta ärenden som måste åtgärdas snabbt och bra. Som stöd till det interna teamet tar kommunala Mölndalsbostäder hjälp av APS för att kunna erbjuda sina hyresgäster bästa möjliga fastighetsdrift.

Emelie Rosenblom arbetar som koordinator på avdelningen Fastighetsservice och är kanske den som har bäst överblick på vad bolagets fastigheter behöver.

– Jag tar emot felanmälningar från hyresgäster, både privatpersoner och näringsidkare, registrerar det i fastighetssystemet och fördelar sedan ut jobbet till rätt tekniker hos oss eller till en entreprenör, berättar Emelie.

Ärendena som Emelie och hennes kollega Lotta tar emot kan gälla allt från en droppande kran och byte av varmvattenberedare till akuta vattenläckor och stambyten i en hel fastighet.

Mölndalsbostäder har över 3 100 hyresrätter, cirka 820 boenden på service- och äldreboenden samt ett stort antal butiker och andra lokaler, i och utanför Mölndals innerstad.

– Mölndalsbostäder är en organisation med runt 85 medarbetare. Vi har ett trettiotal fastighetsarbetare som jobbar i våra områden med att ta hand om allt från utemiljön till trapphus. Ja allt som görs i och runt fastigheten. Våra servicetekniker har spetskompetens inom exempelvis VVS, el och snickeri. Det är de som i första hand sköter reparationer i våra hus, säger Emelie.

Vid hög belastning, arbetstoppar och större arbeten läggs uppdraget ut på bolagets upphandlade entreprenörer. Sedan våren 2019 är APS ett av dessa avseende rörarbeten och sedan i höstas även för luftarbeten.

– Samarbetet flyter på superbra, gällande allt från kontakten mellan våra kontor, bokningar, deadlines, utförande och så vidare. Som alltid i en ny relation handlar det i början om att lära känna varandra och våra områden, men det har gått jättebra, tycker Emelie.

– Jag är oftast länken mellan vårt bolag och entreprenören då det är jag som lägger in ärendena i systemet och även är den som tar direktkontakt med APS, om ärendet kräver det. APS kundtjänst är superbra och det är skönt att alltid ha någon att ringa om det behövs, avslutar Emelie.