Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 1, 2024

Säkerhet och samarbete i fokus för Björn på APS

Björn Funcke har arbetat på APS drift och underhåll som drifttekniker och servicetekniker i snart 13 år, och har varit skyddsombud i 11 av dessa år.

Björn Funcke har en central roll på APS, där han inte bara arbetar som drift- och servicetekniker utan också är skyddsombud. Hans arbete är avgörande för att säkerställa att arbetsmiljön är säker och att alla medarbetare är välutbildade i säkerhetsrutiner. För Björn är det sociala samspelet och feedbacken från kollegorna en av de roligaste delarna av jobbet.

– I oktober blir det 13 år på APS, och jag har varit skyddsombud i 11 år. Min sociala kompetens är hög och jag tycker det är kul att prata med folk och det kommer förslag och idéer, säger Björn.

En viktig del av Björns arbete som skyddsombud är att leda arbetsmiljögruppen, där han tillsammans med sina kollegor tar fram skyddsåtgärder och ger råd om hur man bäst undviker skador på arbetsplatsen. Han betonar vikten av utbildning för nyanställda, där de får lära sig allt från hur man undviker klämskador till att använda rätt skyddsutrustning.

– Vi samarbetar mycket när det gäller sunt förnuft, kläder och hur man gör en riskbedömning, säger Björn.

Utöver sina tekniska och skyddsmässiga uppgifter är Björn också engagerad som fackordförande på Unionen, vilket ytterligare förstärker hans roll som en central figur i arbetsmiljöarbetet på APS.