Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Aug 22, 2019

Rena rör och 5 års garanti

Smuts och gaser i värme- samt kylsystem är inte svårt att hantera men är ofta en förbisedd problematik, helt i onödan.

Löpande tillsyn och underhåll av fastighetstekniska installationer kan spara mycket arbete och stora summor. Att tillse att värme- och kylsystemet är rent för att undvika problem med smuts och gaser är ett exempel på insatser som inte sällan glöms eller prioriteras bort.

– Fastighetsägare har generellt bra koll på sina fastigheter och behov, men vikten av att hålla systemrören rena är det inte alla som har koll på. Ändå är det ett enkelt och effektivt sätt att förebygga omfattande och kostsamma åtgärder. Rena rör bidrar på många sätt till mer hållbar fastighetsdrift, säger Clas Stenström, delägare på APS.

APS rekommenderar att man installerar avgasare samt filter på vätskeburna system, för att förebygga krånglande radiatorventiler, gaser i radiatorer samt förslitning av pumphjul och styrventiler.

Sedan 2017 arbetar APS med Retherm och erbjuder fem års garanti på såväl material som arbete för av oss monterade smutsavskiljare samt avgasare.

Nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss!