Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jan 23, 2020

Rekordår för serviceföretaget APS Drift och Underhåll

Verksamhetsåret 2018/2019 blev ett rekordår för APS sett till såväl omsättning som antal nya avtalskunder och medansvariga. Lokalerna på Ringön i Göteborg fick under året också en ny skrud, anpassad för verksamheten och nya möjligheter.

APS arbetar för att optimera fastighetsdrift och har kunder inom en mängd olika branscher. Tyngdpunkten finns i och runt Göteborg men bolaget har också uppdrag på andra orter, framförallt avseende service och installation.

– Eftersom vi arbetar med allt från konsultation till driftsättning och underhåll av fastighetstekniska installationer är vi gärna med kunden hela vägen, men kan också bistå dem i enskilda ärenden, säger Håkan Prevander, vd på APS.

På APS upplever man en fortsatt ökning av nya avtalskunder och vann under 2019 ett antal upphandlingar med kommunala och privata fastighetsägare. Även många samarbeten med befintliga kunder utökades och inte minst är företagets kompetenta och uppskattade beredskapstjänst som efterfrågats.

– Många behöver extern hjälp med drift och underhåll och tycker det är enkelt och bekvämt med vår beredskapstjänst. Dessutom har APS en ambitiös och mycket uppskattat kundtjänst som jag är övertygad om, tillsammans med medansvarigas kompetens inom fastighetsdrift och inomhusmiljö, bidrar till bolagets attraktivitet på marknaden, säger Håkan Prevander.

Omsättningen för 2018/2019 var cirka 162 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta
Clas Stenström, delägare och presskontakt på APS
clas.stenstrom@aps.eu, 031-761 00 30