Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 23, 2020

Ramavtal med Fortifikationsverket i Göteborg

Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. När myndigheten nu skrivit nytt ramavtal för ventilationsarbeten är APS en av de upphandlade entreprenörerna på listan.

Fortifikationsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och ansvarar för att sköta en del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål. När APS nu har ingått ramavtal med Fortifikationsverket innebär det att bolaget är en av entreprenörerna som kan komma att bistå myndigheten med drift och underhållsarbete avseende ventilationen. Avtalet avser fastigheter i göteborgsområdet och är på 2 år, med möjlighet till förlängning.