Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 14, 2021

Omfattande uppdrag för Schenker

Ibland leder ett mindre projekt till något större och mer och så var det när APS fick i uppdrag att driva ventilationsarbetet i samband med en ombyggnation av Schenkers kontorsutrymmen i Bäckebol.
– Det är ett omfattande arbete, där vi utöver installationer själva tagit fram ritningar och gjort injusteringar, säger Mikael Almgren, delägare APS.

APS har arbetat för Schenker under många år och har serviceavtal på flertalet orter i Sverige. Efter att ha fått i uppdrag att byta ut ett ventilationsaggregat för Schenker i Bäckebol fick APS även förtroendet att i våras genomföra mer omfattande åtgärder i samband med ombyggnationen av kundens kontorsutrymmen.

– I samband med att undertaket skulle bytas ut så fick vi uppdraget att anpassa ventilationsanläggningen samt byta ventilationsdon. Uppdraget har även innefattat byggåtgärder, installation av styr och regler samt anpassning av kyla, säger Mikael.

Under ombyggnationen har APS också anpassat frånluften i de nya kontors- och konferensrummen och dessutom genomfört både OVK och injusteringar.

– Det är alltid kul att få visa på APS breda kompetens, vilket denna typ av uppdrag visar på. Genom att tidigt involveras har vi kunnat hjälpa till med konstruktion, produkt- och systemval för en lösning som är lönsam över tid, avslutar Mikael.