Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 2, 2016

Nytt ramavtal med Lerums kommun

APS Drift och underhåll AB har tecknat ett ramavtal med Lerums kommun. Avtalet löper under 2 år samt option och omfattar ventilationsarbete för kommunens verksamhetslokaler på cirka 200 000 kvadratmeter.

De kommunala lokalerna innefattar allt ifrån skolor, idrottshallar till fastigheter för SÄBA (särskilt boende för äldre).

– Vi strävar efter ständig förbättring gällande teknisk infrastruktur inom fastigheter, samhälle och miljö och det är därför glädjande att vi fått möjligheten samt förtroendet att hjälpa Lerums kommun, säger Clas Stenström, VD på APS Drift och underhåll.

Uppdragen sker på avrop från kommunen och gäller allt ifrån underhållsåtgärder till mindre ombyggnader.