Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
May 15, 2024

Nytt ramavtal med fastighetsbolaget Higab

APS har nyligen tecknat ett ramavtal med Higab AB för att tillhandahålla hantverkstjänster inom rörarbete. Avtalet, som sträcker sig från 1 april 2024 till 31 mars 2026, med möjlighet till förlängning ytterligare två år, syftar till att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlig service för Higabs omfattande fastighetsbestånd.

Avtalet omfattar vanligt förekommande rörarbeten, inklusive löpande underhåll och mindre projekt. APS kommer också att ansvara för injusteringsuppdrag och teknisk support inom olika delar av Higabs fastigheter, som inkluderar arenor och universitet i Göteborg.

– Detta avtal stärker vår position och förmåga att leverera högkvalitativa tjänster inom rörinstallation och underhåll. Vi ser fram emot att samarbeta med Higab och bidra till att deras fastighetsbestånd håller hög standard och funktionalitet genom hela avtalsperioden, säger Anders Söderlundh, Serviceledare för VS på APS.

En viktig aspekt i avtalet syftar till att säkerställa att underhåll och reparationer sker inom angivna tider och med hög kvalitet och markerar en betydande möjlighet för APS att visa sin kompetens och engagemang i att leverera förstklassig service inom rörinstallationer och underhåll.