Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Sep 25, 2023

Nytt ramavtal med Bostadsbolaget

Ramavtalet är planerat för 48 månader framöver och gäller VVS-arbeten med löpande Service-arbeten av rörinstallationer för Bostadsbolagets bestånd.

Utöver vanligt förekommande servicearbeten inom lägenheter kan arbeten i allmänna utrymmen såsom byten av ventiler, rörledningar, radiatorer och tappställen samt mindre kompletteringar eller ombyggnationer av tappvatten- eller värmesystem förekomma.