Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Aug 7, 2017

Nytt ramavtal med Akademiska Hus

APS har tecknat två ramavtal med Akademiska Hus gällande ventilationsarbeten. APS är en av tre tjänsteleverantörer som vunnit förtroendet i ramavtalen. Avtalen gäller för Borås och Göteborg med en inledande period om två år. Därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

aps ventilation akademiska hus

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ledande inom universitet och högskolor. Vid upphandling från ett statligt bolag som Akademiska Hus ställs det höga krav på såväl kvalitet som hållbarhet.

– Som ett led i att stärka våra offentliga uppdrag känns det glädjande att vi vinner förtroende hos Akademiska Hus. Att vi gör det till rimliga priser visar att vi är konkurrenskraftiga och håller hög kvalitet på våra tjänster, säger Clas Stenström, VD på APS.