Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 11, 2021

Nytt ramavtal med Akademiska Hus

APS Drift och Underhåll har tecknat ett ramavtal med Akademiska Hus. Avtalet löper under två år med option och avser rörarbeten för fastigheter i Göteborg. 

Akademiska Hus ägs av svenska staten och är ett av landets största fastighetsbolag. Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation, exempelvis Chalmers Campus Johanneberg, Handelshögskolan och Artisten i Göteborg.

– Akademiska Hus har en viktig roll i att bygga, utveckla och förvalta kunskapsmiljöer och vi är mycket glada för möjligheten att med vår expertis bidra till deras verksamhet, säger Clas Råbe-Stenström, delägare på APS.

Ramavtalet avser Akademiska Hus fastigheter i Göteborgsområdet – ett 50-tal byggnader och en bruttoarea på nära 470 000 kvadratmeter.

Ramavtalet träder i kraft 1 juni 2021 och gäller i två år med möjlighet till förlängning. Uppdragen görs på avrop och APS kommer att göra allt från installationer till service- och underhållsåtgärder.