Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jan 24, 2022

Nya ramavtal med Lerums kommun och Göteborgs Stads Fastighetskontor

APS inleder det nya året starkt genom att skriva omfattande ramavtal med både Lerums Kommun och Göteborgs Stads Fastighetskontor. Avtalen gäller from. februari och gäller underhåll av styr- och reglersystem respektive jour under 2 och 4 år.

Avtalet med Lerums Kommun omfattar service och underhåll för kommunens styr- och reglersystem och sträcker sig 2 år med möjlighet till att sedan förlängas ytterligare 2 år. Lerums Kommun har som ambition att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025 – något APS nu får möjlighet att bidra till.

– Vårt samarbete med Lerums Kommun sträcker sig långt bakåt i tiden. Vi strävar efter ständig förbättring gällande teknisk infrastruktur inom fastigheter, samhälle och miljö. Att vi får fortsatt förtroende känns därför glädjande och som en bekräftelse på vårt arbete, säger Clas Råbe-Stenström, Marknadsansvarig, APS Drift och underhåll.

APS har även tecknat ett omfattande avtal med Göteborgs Stads Fastighetskontor. From. februari kommer APS att assistera fastighetskontoret med fastighetsjour under kvällar och helger samt vid behov under kontorstid.

– Avtalet sträcker sig under 4 år och innebär jour gällande felanmälan och åtgärder av akuta funktionsnedsättningar inom deras 400 fastigheter, dygnet runt. Under deras vanliga arbetstider finns även behov av vår hjälp då Fastighetskontorets personal av olika anledningar inte är tillgänglig eller behöver extern hjälp, säger Clas.

Göteborgs Stads Fastighetskontor är fastighetsnämndens förvaltning och ansvarar för Göteborgs Stads mark- och bostadspolitiska uppgifter. Bland deras 400 fastigheter finns bostäder, förråd, djurhus och sjukhus, handelsfastigheter och många fler.