2017-07-07

Ny ventilation på Svenska Mässan

APS har fått uppdraget att installera ventilation för två ombyggnationer på Svenska Mässan. Uppdraget omfattar ventilation och styr- och regler för plan 7 och entré 2.

APS ventilation Svenska Mässan

På plan 7 – som ska byggas om till kontorslokaler – startade arbetet redan i våras och förutom kanaldragning ska APS koppla in aggregat samt kylbafflar som ska placeras i varje kontorsrum. Därefter följer injustering av systemet för att optimera driften. I entreprenaden ingår även OVK-besiktning.

Luftförsörjningen sker genom två nya aggregat som är placerade en våning upp där ett nytt fläktrum ska byggas. I samband med det ska ett nytt intagsgaller monteras från utsidan via ett befintligt fönster samt ny avluftshuv på tak.

APS ventmontörer Alexander Thorén och Tommy Maringer står för installationsarbetet tillsammans med Dick Jidenholm som är affärsområdeschef för ventilation på APS.

– Projektet löper på bra och killarna har gjort ett riktigt bra jobb. Det är mycket som ska samordnas och idag ska vi bland annat stämma av kanaldragning runt avlopp och kylrör samt diskutera några lösningar i det nya fläktrummet som ska placeras en våning upp, säger Dick.

För Dick är viktigt att komma ut och ha täta avstämningar för att lösa frågor som dyker upp på plats. Ett exempel på plan 7 är de svarta tilluftsdonen som ska monteras vertikalt vid sidan av kontorsdörrarna. Infästningen måste därför specialanpassas.

– Vanligtvis monteras dessa över dörrposterna men på grund av att det är glas ovanför dörrarna och platsbrist måste vi nu diskutera en speciallösning för vertikalt montage bredvid.

Nu när arbetet på plan 7 går in i slutfasen har installationsarbetet påbörjats vid entré 2 – entrén som ligger i sydöstra hörnet mot Liseberg.

Entré 2 byggs om för att förbättra kommunikationsvägar med våningsplanen ovan, men också garderober och toaletter ska byggas om för att ge plats åt en ny lounge. Även här är det APS som står för ventilationsinstallationerna.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.