Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Nov 12, 2020

Ny ventilation på Quality Hotel Waterfront

Före detta Best Western-hotellet, numera Quality Hotel Waterfront, vid Klippan i Göteborg uppdaterar ventilationen. APS har anlitats för uppdraget som beräknas vara klart i november.

I samband med den sedvanliga OVK-besiktningen i början av året stod det klart att några av de äldre ventilationsaggregaten för delar av hotellets mer publika utrymmen behövde bytas ut. Ett uppdrag som APS anlitats för och som inleddes efter sommaren.

– Vi har arbetat med APS tidigare och har alltid varit nöjda med jobbet de gjort, så det kändes tryggt och bra att anlita dem även för detta uppdrag, säger Ewa Vasilis, förvaltare på Klippan Kulturfastigheter.

Under hösten har de gamla ventilationsaggregaten plockats ner för att bytas ut mot modernare aggregat som står sig väl även i framtiden. Arbetet har skett i etapper och verksamheten har kunnat hålla öppet.

APS har tidigare utfört arbeten i ett flertal av Klippan Kulturfastigheters bestånd, varav en del rör och ventilationsarbeten likt det som nu görs för hotellet vid Klippan.

– Det är ett fint hotell och tillsammans med personalen har arbetet kunnat ske under tiden som verksamheten bedrivits. Arbetet flyter på bra och vi räknar med att allt ska vara installerat och driftsatt i slutet av november månad, säger Mikael Malinemi, projektledare på APS.