2017-05-15

Ny teknisk drift för Göteborgs stad

APS har på uppdrag av Göteborgs stad fått förtroendet avseende teknisk drift för Fastighetskontorets fastigheter.

entilation för Göteborgs stad gällande Fastighetskontorets förvaltningsobjekt.

I nuläget omfattas uppdraget av cirka 70 så kallade förvaltningsfastigheter, det vill säga objekt med fokus på långsiktig förvaltning samt cirka 220 objekt på kommunens markreserv.

–Det är oerhört glädjande att APS fått möjlighet att samarbeta med Fastighetskontoret som deras driftentreprenör och vi ser nu fram emot att få vara en aktiv del av Fastighetskontorets förvaltningsstrategi säger Tony Shaludi, affärsområdeschef för EcoTrim på APS och fortsätter:

–Genom att effektivisera driften kommer vi minska miljöpåverkan och samtidigt minimera Fastighetskontorets driftkostnader. Med vår energitjänst Ecotrim kan vi alltid påvisa lönsamma energiåtgärder vilket är en del av de uppdrag som Fastighetskontoret tecknat med APS.

Målet med förvaltningsfastigheterna avseende värme- och ventilationssystemen är att uppnå de av Boverket uppställda referensvärdena gällande total energianvändning och att genomföra alla lönsamma energisparåtgärder.

Byggnaderna på markreserven har en begränsad livslängd och kommer på sikt att rivas för att bereda marken för andra ändamål.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.