Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 1, 2023

Nu är Movember till ända!

Hos oss på APS har det odlats mustascher som en aktivitet inom Teambra till förmån för Cancerfonden.

Vi har odlat mustascher för att blanda humor med allvar för att bidra till forskning, utveckling och bättre vård, och samtidigt sprida kunskap om Sveriges vanligaste cancersjukdom: prostatacancer.

För varje mustasch skänker nu BRA 500 kr, som vi på APS matchar med 500,- till blå bandet och ytterligare 500;- till rosa bandet. Det innebär att denna aktivitet inom APS ger ett gemensamt bidrag till Cancerfonden på sammanlagt 37 500 kr 🩷💙