Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Mar 7, 2019

Nära 60-procentig energibesparing på Pedagogen Park

APS Drift och Underhålls byte av värmepumpar och aggregat hos Pedagogen Park har medfört dramatiska besparingar i energi och pengar. Under de fem första månaderna minskade energiförbrukningen med närmare 60 procent i de aktuella fläktrummen.

Huset Pedagogen byggdes 1974 och var då en plats för Göteborgs universitets lärarutbildning. Idag ägs fastigheten av Aspelin Ramm som har anpassat den till en modern företagspark som rymmer närmare 40 företag.

I somras, när många hade semester, passade fastighetsägaren på att med hjälp av APS Drift och Underhåll byta ut befintliga värmepumpar och aggregat i två av fastighetens fläktrum.

– APS har tidigare hjälpt oss att se över och optimera den ventilationsteknik som fanns, men tillslut var det dags att ta ett större grepp. Miljön är viktig för oss och analyser visade att ett byte skulle ge stora energibesparingar, säger Roger Larsson, fastighetschef på Aspelin Ramm och fortsätter.

– Det ställs allt högre krav på köldmedia och Aspelin Ramm vill vara ute i god tid och ha väl utrustade fläktrum. Det är en fråga om både underhåll, miljö och ekonomi – för allt hänger ihop.

Det var ett stort jobb som skulle göras på relativt kort tid, och under semestertider dessutom. Men genom goda förberedelser hade APS montörer allt på plats när det var dags att starta och jobbet var klart i slutet av juli.

– Planen var att få jobbet gjort när det var mindre personal i lokalerna. Vi har hela tiden haft öppen dialog och nära samarbete med APS. Det märks att de är engagerade och lyhörda. Det finns inte många som tar sig tid att lyssna på kundens krav och önskemål på det sätt som APS gör. Vi är väldigt nöjda med både arbetet och resultatet, säger Roger.

Christan Rödström var APS ledande montör i projektet och är också mycket nöjd med resultatet som ger företagsparken ett betydligt miljövänligare klimat.

– Det nya aggregatet har värmeväxlare och inbyggd kyl- och värmepump vilket ger många möjligheter att finjustera systemet. Arbetet löpte på bra och det är kul att se de stora energibesparingar som gjorts, säger Christian.

Uppföljningar som gjorts visar energibesparingar på 58 respektive 56 procent under perioden augusti-december 2018.

Det finns totalt 12 fläktrum i Pedagogen Park och Aspelin Ramms plan är att byta aggregaten i två rum per år.