Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 20, 2023

Minskad energianvändning för Örgryte Bostads AB tack vare EcoTrim

Inför vintern 2023/2024 har APS energitjänst EcoTrim bytt två värmeväxlare åt Örgryte Bostads AB. EcoTrims driftoptimering innebär inte bara lägre energianvändning – inom kort förväntas fjärrvärmereturen vara såpass låg att Örgryte Bostads AB inte längre får straffavgifter från Göteborg Energi.

Örgryte Bostads AB är en privat fastighetsägare i Göteborg som har ca. 440 hyreslägenheter vid Prästgårdsängen i östra Göteborg, uppdelat i tre hus.

Med hjälp av EcoTrim valde Örgryte Bostads AB att satsa fullt ut för att komma till rätta med straffavgifterna som deras höga returtemperatur från fjärrvärmen medförde. Genom EcoTrims driftoptimering beräknas energianvändningen minska med ca 20%.

– Vi kom först i kontakt med APS VS-avdelning för ganska många år sedan. Vårt samarbete fungerade bra och därför kändes det naturligt att ta hjälp av APS även i driftsfrågor, säger Andreas Ekstrand, vd, Örgryte Bostads AB.

Vad gäller returtemperaturen förväntas den minska från att, för ett år sedan, ligga sju-åtta grader över snittet, till endast två grader inför höstens värmesäsong.

– Som fastighetsägare kan du drabbas av straffavgifter om returtemperaturen ligger över ett utsatt snitt. Självklart är besparingar värdefulla särskilt när alla taxor och kostnader ökar – men som vi ser det är det en lika stor vinst att vi lyckas hushålla med energiresurser utan att försämra kundens komfort, säger Andreas.

Med sin expertis inom driftoptimering ser teamet bakom EcoTrim till att skräddarsy lösningar som trimmar kundernas anläggningar. Med hjälp av både små och stora medel och regelbundna uppföljningar är målet att trimma systemet så pass väl att Örgryte Bostads AB hamnar på negativ fjärrvärmeretur redan i vinter.

– I våras minskade vi energianvändningen och fjärrvärmereturen enbart genom noggrann driftoptimering och analys av historiska data. Vårt mål har hela tiden varit att få bort straffavgiften och därför var en investering i större värmeväxlare nödvändig för att ännu bättre kunna ta vara på fjärrvärmeenergin. Det skall bli spännande att följa vårt arbete under årets värmesäsong, berättar Daniel Snickert, energiingenjör på EcoTrim.

– APS EcoTrim har varit en viktig och kompetent partner i vårt arbete med både driftoptimering och energibesparing, avslutar Andreas.

 

Nyfiken på EcoTrim? Läs mer här https://www.aps.eu/ecotrim/