Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
May 7, 2024

Mentorskap gav Björn praktisk insikt i branschen

För APS Drift och Underhåll är investeringen i framtida talanger en kärnpunkt. En av dessa talanger är Björn Nordling, Chalmersstudenten som fann en mentor i APS styrelseordförande Hans Prevander.

Mentorskapet, som började i mitten av höstterminen, bjöd på både teoretiska diskussioner och praktiska utflykter. Björn Nordling, som är i sitt andra år inom samhällsbyggnadsteknik med inriktning på affärsutveckling och entreprenörskap, har tidigare erfarenhet av snickeri men sökte djupare teknisk insikt genom.

– Mentorskapet har gett mig en annan dimension till det jag lär mig i klassrummet. Det ger en inblick i hur organisationer fungerar, hur man bygger ett team och vart branschen är på väg, säger Nordling.

– Det var fascinerande att se de komplexa sammanhangen inom tekniska system i fastigheter. Jag fick till exempel vara med när en fläkt servades på en restaurang. Att lära av någon som kan branschen och som är villig att dela med sig av sina insikter om ledarskap och affärsutveckling har verkligen vidgat mina vyer, tillägger Björn.

Hans Prevander, som har genomfört ett antal mentorskap och guidat Nordling genom programmet, betonar värdet av att dela med sig av sin erfarenhet.

– Björns nyfikenhet och grundläggande kunskaper om samhällsbyggande sänder positiva signaler för framtiden. Att se unga människor växa och utvecklas med rätt vägledning är oerhört belönande. Det påminner oss om att framgång inte bara handlar om vad vi uppnår själva, utan även om de frön vi sår för framtida generationer. Genom att dela vår kunskap formar vi morgondagens experter, säger Prevander.