Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Sep 30, 2022

Kunskapsträff med Universeum för en hållbar utveckling

Som kunskapspartner till Universeum har samtliga av APS medarbetare fått ta del av en utbildning kring hållbar utveckling under tre tillfällen i september.

– Genom kunskapsförmedling och inspiration ser vi till att vårt arbete sker inifrån och ut, säger Clas Råbe-Stenström, marknadsansvarig, APS.

Uppdelade i tre grupper har samtliga av APS medarbetare bjudits in till Universeum för utbildning, diskussion och övningar under tre tillfällen i september. Med Agenda 2030 och de sjutton globala målen som utgångspunkt delade både Universeum och APS med sig av sin kunskap och vägen framåt.

– Tillfällena syftar till att ge hela organisationen kunskap och locka fram engagemang. Genom tillfällena ville vi inspirera både som organisation och i vårt dagliga arbete, säger Clas Råbe-Stenström, marknadsansvarig, APS.

Utöver att vara kunskapspartner ansvarar APS för Universeums fastighetsunderhåll, underhåll och att driften av tekniska utställningar dygnet runt.

– Vi är stolta över det arbete som vi gör tillsammans med Universeum och hoppas kunna inspirera fler mot en hållbar utveckling. Det är gemensamt med våra kunder som vi kan göra störst skillnad, säger Clas.