Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 5, 2021

Koll på elföretaget

Att elinstallationer ska göras av en fackman vet de flesta, ändå är det långt från alla fastighetsägare som kollar upp att företaget de anlitar har behörighet att utföra det aktuella uppdraget. Det kan sluta illa och ansvarig för anläggningen är fastighetsägaren.

 

Som fastighetsägare är man ytterst ansvarig för sin elanläggning och att den uppfyller alla krav. Det innebär bland annat att underhåll och åtgärder ska göras av utbildade personer. Olika typer av åtgärder kräver olika behörigheter. Vilka bolag som är registrerade för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet innebär kan enkelt kollas upp på Elsäkerhetsverkets online-tjänst Kolla elföretaget.

APS är ett av företagen som finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. Medarbetarna på avdelningen Service och i beredskapsteamet har så kallad allmän behörighet och kan därav utföra de allra flesta elarbeten. Stefan Åkesson är elsäkerhetsansvarig på APS, bolagets expert och den som har det yttersta ansvaret för denna typ av arbeten.

– Många företag har den grundläggande kunskapen som lärs ut i skolan men med den fördjupade utbildningen har APS behörighet att göra mer eller mindre alla sorters elarbeten. Högspänningsarbeten är i princip det enda vi inte får jobba med och det är inte direkt vanligt med sådana uppdrag i vanliga fastigheter, säger Stefan Åkesson.

APS erbjuder såväl installationer som underhåll, och när det kommer till just elarbeten är det vanligaste att kunderna ringer när något gått sönder eller det på annat sätt uppstått problem med elen i fastigheten.

– Oftast är det något naturligt som inträffat och snabbt kan åtgärdas. Men det händer trots allt fortfarande att man kommer till en elfarlig anläggning där man ser att någon obehörig varit framme. Sådant minskar, men förekommer fortfarande vilket kan få farliga konsekvenser, säger Stefan.

Förutom den faktiska faran med att utföra elarbeten själv, eller anlita någon som inte har rätt behörighet, kan det också bli en försäkringsfråga om olyckan är framme. Som fastighetsägare är man ytterst ansvarig för sin elanläggning och att den fungerar som den ska enligt konstens alla regler.