Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Mar 20, 2024

Injustering – slöseri eller smart strategi?

Att kontinuerligt injustera fastigheten är inte bara en fråga om att spara pengar, det handlar också om att minska miljöpåverkan och förbättra effektiviteten i fastigheten.

– Att öka flöden eller höja värmekurvor är en snabb och enkel lösning för att hålla uppe ett önskat inomhusklimat, vilket leder till onödig energianvändning och stora kostnader på lång sikt, säger Daniel Snickert, energiingenjör, APS.

Med EcoTrim erbjuder APS en populär tjänst för energieffektivisering och optimering av fastigheters samtliga tekniska system. Genom skräddarsydda lösningar trimmas anläggningar och drar kontinuerlig nytta av APS expertis inom energiminskning.

Daniel Snickert, energiingenjör på APS, belyser flera nyckelaspekter av EcoTrim och vikten av en korrekt injustering av fastigheter. Han betonar behovet av att förstå fastighetens olika system, däribland värme, ventilation samt styr- och reglerteknik, och hur en helhetsbild är avgörande för att uppnå optimal drift.

“Vi har sett många fall på fastigheter som kämpar med att fungera önskvärt under åratal”, säger Snickert och fortsätter, “Genom att implementera verktyg som EcoTrim kan vi identifiera och lösa problem på ett mer systematiskt sätt.”

Snickert delar erfarenheter från ett pågående projekt där temperaturskillnaderna mellan olika delar av fastigheten är påtagliga. Han förklarar att även om medeltemperaturen är acceptabel, kan vissa delar av huset vara alltför varma eller kalla. Genom att injustera värmesystemet kan man skapa en mer enhetlig och behaglig miljö för de boende.

“EcoTrim är verktyget för att ta itu med dessa utmaningar på ett strukturerat sätt”, säger Snickert och tillägger, “Det handlar inte bara om att lösa problemen här och nu, utan också om att skapa långsiktiga och hållbara lösningar.”

När det kommer till energieffektivisering poängterar Snickert vikten av att undvika överdriven energianvändning som uppstår genom att man på ett skyndsamt sätt försöker lösa klagomål genom att exempelvis öppna injusteringsventiler.

” Att öka flöden eller höja värmekurvor är en snabb och enkel lösning för att hålla uppe ett önskat inomhusklimat, vilket leder till onödig energianvändning och stora kostnader på lång sikt “, förklarar Snickert.

Avslutningsvis betonar Snickert behovet av kontinuerlig uppföljning och injustering för att upprätthålla en effektiv och miljövänlig verksamhet.

“EcoTrim är inte bara ett verktyg för idag, det är en investering i en mer hållbar framtid för fastighetsbranschen”, säger Snickert avslutningsvis.

Läs mer om EcoTrim här!