Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 4, 2022

IFK Göteborg: ”APS drift avgörande för en fungerande verksamhet”

APS har sedan slutet av 2016 ansvarat för fastighetsdriften på Kamratgården – IFK Göteborgs klubbhus.
– Vid behov är APS här på ett ögonblick, säger Gustav Hessfelt, koordinator, IFK Göteborg.

Ventilations- och rörunderhåll, pumpar, värme, pool, med mera. När IFK Göteborg var i behov av pålitliga fastighetstekniker i sin 2000 kvm stora fastighet Kamratgården vid Delsjön i Göteborg i slutet av 2017 landade uppdraget hos APS.

– Saker som värme och ventilation är väldigt viktigt för att vårt dagliga arbete ska fungera. APS har sett till att hålla servicen i byggnaden fungerande från dag ett, säger Gustav.

Gustav Hessfelt jobbar främst som Koordinator för IFK Göteborg. Som huvudsakligt ansvarig för fastigheten är samarbetet med APS mycket uppskattat.

– Dom hjälper oss alltid när vi behöver det och vi får lätt tag i dom vid behov. Jag tror inte jag kan minnas någon gång då det tagit mer än ett par timmar för APS att komma hit. Det är väldigt imponerande, säger Gustav.

Nulägesanalys för ett hållbarare Kamratgården

Tillsammans med APS kommer IFK Göteborg att genomföra en nulägesanalys för att framöver uppdatera och optimera byggnadens energianvändning på allra effektivaste sätt.

 – En effektiv fastighetsdrift är ett vidare steg för att skapa en så hållbar organisation som möjligt. Jag är extremt tacksam för den professionalism och servicegrad som APS visar, avslutar Gustav.