2021-09-22

Göteborgs Centralstation kräver varsam planering

Fram till december kommer APS, på uppdrag av Bygg & Konsult, installera ventilation, värme och vatten till fyra restauranger i Centralstationen, Göteborg. Då fastigheten är märkt som byggnadsminne innebär det att uppdraget genomförs på ett extra varsamt sätt.

Göteborgs centralstation ägs och förvaltas av Jernhusen. Byggnaden invigdes 1858 och är idag klassad med en byggnadsminnesmärkning, vilket är det starkaste skydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan få i Sverige.

– När vi renoverar äldre byggnader likt denna kan det ibland dyka upp dolda saker som ingjutna ventilationsrör och brandlarmskablar. Våra hantverkare och APS montörer samspråkar på ett bra sätt, vilket är viktigt i denna typ av uppdrag, säger Mikael Emanuelsson, Projektledare, Bygg och konsult i väst AB.

Uppdraget pågår till och med december i år och innebär att APS, på uppdrag av Bygg och Konsult, ska installera ventilation, värme och vatten till fyra nya restauranger som ska öppna upp inne i centralstationen. Nästa steg är att installera nya aggregat och dra nya kanaler ner från vinden till hyresgästerna.

– Vi arbetar varsamt för att påverka fastigheten så lite som möjligt. Jernhusen har även tydliga riktlinjer på vad som kan göras och hur det bör göras, vilket underlättar vårt arbete, säger Oscar Stenström, Serviceledare VS, APS.

När uppdrag sker i närhet av APS huvudkontor, likt centralstationen, väljer APS medarbetare oftast att transportera sig via elsparkcyklar till och från bygget vilket sparar på både miljö och parkeringsplatser.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.