Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 25, 2021

Generationsväxling genom unikt mentorskap

Nuvarande avdelningschefer kommer att ingå i roller av ett unikt mentorskap när Oscar Stenström, 30 år och Christian Rödström, 30 år nu tar över rollerna som ansvariga för VS respektive Ventilation på APS.
– Många företag väntar tills pension innan denna övergång sker. Vårt mentorskap ger en sömlös och hållbar överlämning i rollerna för både medarbetare och kunder, säger Håkan Prevander, vd, APS.

 

Ett av APS fokusområden i sitt hållbarhetsarbete är den gällande personalutveckling. När det den 18 oktober skedde en generationsväxling av avdelningschefer för Ventilation och VS görs det utifrån att APS ska fortsätta vara en stark, effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet.

– Både jag och Dick kommer att vara kvar inom APS, fast med en mer coachande roll. Vi har inte jättemånga år kvar att jobba innan pension och genom att övergången sker redan nu så får Oscar och Christian växa in i rollerna med hjälp av vår erfarenhet, säger Ulf Nordberg.

Både Dick Jidenholm, 59 år och Ulf Nordberg, 59 år har lång erfarenhet inom både bransch och ledarskap. Genom ett mentorskap ska övertagandet av chefsrollerna ske på ett sömlöst och effektivt sätt för både medarbetare och kunder.

– Med b.la. 30 års erfarenhet av chefsrollen så har jag lärt mig att nyckeln till nöjda kunder precis samma som nöjda medarbetare. Det bygger på öppenhet, lyhördhet, bra dialog och att lära sig vilka behov som finns, säger Ulf.

Med ansvar för 14 respektive 17 medarbetare innebär rollerna som avdelningschefer även ansvar för ekonomi och projektledning.

– Jag började arbeta med ventilation redan 1986. Genom att dela med oss av vår erfarenhet så kommer delar av vår fokus framöver att ligga på att stötta de nya avdelningscheferna i sina roller. På så sätt kan vi på APS fortsätta att ge både kunder och medarbetare korrekt stöttning och service, säger Dick Jidenholm.

Oscar Stenström, 30 år, går från rollen som Serviceledare till ny avdelningschef för VS. Rollen som Serviceledare kommer att tas över av Anders Söderlundh, 28 år. Oscar Stenström började jobba på APS redan som 13-åring under skollov och ser fram emot rollen som ny avdelningschef.

– Jag ser fram emot att fortsätta hålla vår höga servicenivå och sätta min egen prägel i hur avdelningen utvecklas. Det känns samtidigt tryggt att både Ulf och Dick finns nära till hands, säger Oscar.

Vad är nyckeln till ett bra jobb?

– Nöjda medarbetare innebär bra och effektivt jobb för kunder. Jag ser fram emot att se till att fortsätta utveckla sammanhållningen i gruppen och att alla tycker det är kul att komma till jobbet och får backning i sitt dagliga arbete. Vi ska även fortsätta prioritera alla jobb lika mycket, oavsett om det är entreprenad- eller servicejobb, säger Oscar.

Christian Rödström, 30 år, blir ny avdelningschef inom Ventilation. Christian har arbetat på APS i 10 år där han började som ventilationsmontör men har de senaste åren jobbat som projektledare. Han ser mentorskapet som en stor fördel i sin nya roll.

– Som projektledare har jag under åren lärt mig otroligt mycket av Dick som haft svar på mina frågor. Jag ser fram emot att fortsätta ta del av hans gedigna kunskap genom mentorskapet, säger Christian.

Vad ser du fram emot mest med din nya roll?

– Att fortsätta hålla både medarbetare och kunder nöjda. Ju bättre vi trivs desto bättre jobb gör vi. Nyckeln tror jag ligger i kommunikationen – återkoppling och bra kontakt med både personal och kunder, säger Christian.

Är du intresserad av att läsa mer kring våra tjänster? Klicka här!