Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 15, 2023

Gemensamt för en klimatsmart region

Som medlemmar i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, en kraftsamling för västsvenska aktörer, agerar APS tillsammans med 90 andra bolag för en attraktiv och hållbar framtid.

Initiativet Klimatlöftet är ett nytt ettårigt projekt inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan.

– Många företag behöver öka takten i sitt klimatarbete. För små- och medelstora företag, som inte alltid har resurser och kunskap att göra det på egen hand, är detta ett unikt tillfälle att få stöd anpassat efter den egna verksamheten. Det är väldigt kul att APS och Västra Götaland går samman på det här sättet – inte bara företagen, utan också alla aktörer som står bakom projektet, säger Camilla Kinnear, projektledare, Klimatlöftet.

Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

– Gemensamt med andra företag i regionen tar vi hjälp av varandra, får ta del av goda exempel och möjlighet att nätverka. För oss känns det självklart att göra det vi kan för en hållbar utveckling. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Mikael Maliniemi, vd, APS.

Som medlem har APS antagit följande löften:

 1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.
 2. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.
 3. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.
 4. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.
 5. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.
 6. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.
 7. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.
 8. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.
 9. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.
 10. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.
 11. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.
 12. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.
 13. Vi ska effektivisera vår elanvändning.

Vill ni också anta utmaningen? Vad bra! Läs mer här https://klimat2030.se/skriv-pa/