Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
May 25, 2022

FR2000 – en självklarhet för APS

Vart tredje år görs en omcertifiering av standarden FR2000 – ett externt bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företags arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd.

– Kraven för en FR2000-certifering är självklara delar i vår organisation. Standarden hjälper oss dessutom att hela tiden utmana oss själva och tänka till för vår fortsatta utveckling, säger Clas Råbe-Stenström, Marknadsansvarig, APS.

Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3 för brandskydd och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

– Att vi ännu en gång är godkända är ett kvitto, både för kunder och internt, på att vi jobbar med systematiska och effektiva lösningar inom hela organisationen, säger Clas.