2022-05-25

FR2000 – en självklarhet för APS

Vart tredje år görs en omcertifiering av standarden FR2000 – ett externt bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företags arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd.

– Kraven för en FR2000-certifering är självklara delar i vår organisation. Standarden hjälper oss dessutom att hela tiden utmana oss själva och tänka till för vår fortsatta utveckling, säger Clas Råbe-Stenström, Marknadsansvarig, APS.

Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3 för brandskydd och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

– Att vi ännu en gång är godkända är ett kvitto, både för kunder och internt, på att vi jobbar med systematiska och effektiva lösningar inom hela organisationen, säger Clas.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.